Övergivna Platser
Om Jan Jörnmark

Övergivna platser-böckerna
Nya boken: KRISEN

Gästbok
Kalendarium
Forum

Logga in & reg. 

YouTube-kanalen

= kräver inloggningÖP på Facebook
Tipsa en vän om sitenhttp://www.mittdjur.se

RAMHÄLL

År 1907 köptes Söderfors bruk av Stora Kopparberg. Bruket låg i utkanten av bolagets kärnområde, men Stora expanderade runt förra sekelskiftet ner mot Gästrikekusten och norra Uppland.

Företaget byggde ut kraftanläggningar och stålverk. I Söderfors växte efterhand produktionen på ett sätt som gjorde ytterligare satsningar på malmproduktion nödvändiga. Under avspärrningsåren på 1930- och 1940-
talen motiverade detta stora investeringar i Ramhälls gruva. Resultatet ser vi på bilderna: en brutalt funktionalistisk lave, som blickar ut över den uppländska storskogen, bara knappt 10 mil norr om Stockholm. En mil längre bort ligger även Dannemoras nedlagda gruva, där Stora också hade ett starkt ägarintresse.

Ramhälls gruva lades ner i slutet av 1970-talet. Söderfors hade då sedan länge producerat stål i en elektrisk ljusbågsugn, vilket innebär att man slipper beroendet av malm. Idag är Söderfors stålverk en del av ett stort franskt stålföretag. Utvecklingen är en del av ett genomgående mönster. Idag är det österrikiska, finska och franska företag dominerar Bergslagens metallurgi, kraftproduktion och ekonomi.