Övergivna Platser
Om Jan Jörnmark

Övergivna platser-böckerna
Nya boken: KRISEN

Gästbok
Kalendarium
Forum

Logga in & reg. 

YouTube-kanalen

= kräver inloggningÖP på Facebook
Tipsa en vän om sitenhttp://www.mittdjur.se

BUTIKER

Svenska centrum fick ett speciellt utseende under 1950-, 60- och 70-talen. En politisk 50-50 regel etablerades, som innebar att Konsum och ICA fick varsitt nytt läge när nya centrumanläggningar byggdes. Vem har inte sett dessa båda oligopolister bredvid varandra nere vid det lokala torget?

Svenska städer och förorter förnyades med hjälp av ”miljonprogrammet” och funktionsseparerad detaljhandel. Funktionen – att förse befolkningen med mat och andra förnödenheter – var i normalfallet viktigare än det arkitektoniska framförandet.

Efter 1980 har allting ändrats. Framförallt är det Konsum som inte klarat en allt intensivare konkurrens. I många fall har det lett till annorlunda torg, vilket vi kan se i gallerierna från Söderfors och Stripa. Idag har 50-50 regeln fått en annan innebörd: halva torget uthyrt, halva torget tomt.

I andra fall är det de allt större externa köpcentrumen som gjort slut på lokala järn-, möbel-, kläd-, färg- och elaffärer. I hundratals orter av samma typ som Hörrnefors, Vålberg och Söderfors har detta lett till det fenomen vi ser på dessa bilder. Tomma lokaler, inte sällan i direkt anslutning till den övergivna järnvägsstationen eller Folkets Hus-lokalen, ger idag sådana orter ett lätt spöklikt utseende.

Jag skrev förresten en bok om svensk detaljhandel 1998. Den är sedan länge slut på förlaget, men det finns exemplar på olika bibliotek för den som är intresserad. Hade otroligt roligt när jag skrev den boken, förresten.